całostka


całostka
całostka {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż Ib, całostkatce; lm D. całostkatek {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'mniejsza całość będąca częścią jednostki wyższego rzędu': {{/stl_7}}{{stl_10}}Całostki funkcjonujące w obrębie dzieła. Scena zbiorowa opery będąca kunsztowną całostką. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'w filatelistyce: koperta, karta pocztowa lub druk z wydrukowanym znaczkiem pocztowym': {{/stl_7}}{{stl_10}}Całostki pocztowe. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • całostka — ż III, CMs. całostkatce; lm D. całostkatek 1. «część całości stanowiąca w swoim zakresie mniejszą wykończoną jednostkę» Całostka kompozycyjna opery. 2. «w języku filatelistów: koperta lub kartka pocztowa z wydrukowanym znaczkiem opłaty» Zbierać… …   Słownik języka polskiego